Caffi RhCM

Yn rheolaidd ar ddydd Gwener am 11am, mae RhCM Cymru’n cynnal ac yn cadeirio Caffi RhCM #WENCafe am awr ar Zoom, sy’n cynnig y cyfle i siaradwyr a’r rheiny sy’n bresennol i drafod thema mewn manylder, o bolisi i brofiad byw menywod. Mae’r trafodaethau hyn yn helpu i lywio sgyrsiau RhCM Cymru gyda Llywodraeth Cymru a gwneuthurwyr polisi eraill ynghylch anghydraddoldebau y mae menywod yng Nghymru yn eu profi. Mae pob Caffi RhCM #WENCafe yn cael ei hysbysebu drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac mae tocynnau ar gael drwy dudalen Eventbrite RhCM Cymru.