Caffi RhCM

Mae RhCM Cymru yn cynnal ac yn cadeirio digwyddiadau ar-lein misol o’r enw Caffi RhCM, sy’n cynnig y cyfle i siaradwyr a’r rheiny sy’n bresennol i drafod thema mewn manylder, o bolisi i brofiad byw menywod.  Mae’r trafodaethau hyn yn helpu i ddylanwadu a llywio sgyrsiau RhCM Cymru gyda Llywodraeth Cymru a gwneuthurwyr polisi eraill ynghylch anghydraddoldebau y mae menywod yng Nghymru yn eu profi. Mae pob Caffi RhCM #WENCafe yn cael ei hysbysebu drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ein cylchlythyr ar gyfer aelodau – gallwch gofrestru yma i dderbyn hon. Mae tocynnau ar gael drwy dudalen Eventbrite RhCM Cymru.

Podlediad Caffi RhCM

Tanysgrifiwch i’r podlediad Caffi RhCM ar Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Google Podcasts, neu Amazon Music.

Digwyddiadau i ddod

Darganfyddwch pob digwyddiad sydd i ddod ar ein dudalen Eventbrite.

Digwyddiadau blaenorol

Mae Caffis blaenorol wedi cynnwys themâu yn ymwneud ag effaith Covid-19 ar fenywod anabl, menywod BAME, a menywod LGBT, cyfrifoldebau gofalu menywod, hawliau menywod byd-eang, Incwm Sylfaenol Cyffredinol, a mwy. Gwyliwch recordiadau o’r digwyddiadau ar ein sianel YouTube.