Connect
Rydyn ni’n dwyn lleisiau merched ynghyd

Cysylltu

Cysylltu ein rhwydwaith o aelodau sefydliadol ac aelodau unigol a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed gan y sawl sy’n gwneud penderfyniadau a bod menywod mwy amrywiol yn cymryd rhan mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus, gan greu llif o arweinwyr yn y dyfodol gyda’n cynllun mentora.