Mentora

Mentora i unigolion

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru eisiau gweld cynrychiolaeth gyfartal i fenywod amrywiol mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus. Nod ein cynlluniau mentora a’n digwyddiadau rhwydweithio cyflym yw creu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr a galluogi mwy o fenywod i gymryd swyddi â phŵer. O ganlyniad i’n cynllun mentora cyntaf, roedd 95% o’r menywod a gymerodd ran yn barod i sefyll fel ymgeisydd gwleidyddol .

Mae’r cynllun yn cynnwys treulio amser yng Nghynulliad Cymru, dysgu am sut mae’r Cynulliad a’r pleidiau gwleidyddol yn gweithio a sut i gael eich dewis fel ymgeisydd; ymweliad â Thŷ’r Senedd a chlywed sut i fod yn ymddiriedolwr a bod yn fwy gweithredol mewn bywyd cyhoeddus. Mae menywod sy’n cymryd rhan yn y cynllun hefyd yn cael eu mentora gan ferched dylanwadol iawn.

Mae’r ceisiadau ar gyfer Cynllun Mentora 2020 bellach ar agor! Felly, beth ydych yn aros amdano?

Ymgeisiwch yma.

Ymunwch â ni heddiw i fod y cyntaf i wybod am y cyfleoedd hyn!

WEN Mentoring 2018 from WENWales Team on Vimeo.

Mentora ar gyfer Grwpiau Menywod

Mae’r Cynllun Mentora Grwpiau Menywod yn canolbwyntio ar grwpiau menywod ar lawr gwlad a’i nod yw datblygu eu strategaeth, eu llywodraethu a’u cynaliadwyedd fel bod gennym sector menywod mwy cadarn a chynaliadwy. Mae’r cynllun yn cynnwys amser sy’n cael eu dreulio gyda mentor ar gyfer hyfforddiant a gweithdai penodol ar lywodraethu da, codi arian a chynllunio strategol.

Rhwydweithio Cyflym (dod o hyd i lun)

Mae ein digwyddiadau rhwydweithio cyflym unigryw, trefnus yn rhoi cyfle i fynychwyr gysylltu gyda menywod dylanwadol amrywiol ar draws y sector gwleidyddol, cyhoeddus a’r trydydd sector. Rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau agored i’n haelodau ond gallwn hefyd deilwra digwyddiadau i gyd-fynd ag anghenion eich sefydliadau i ddod o hyd i fenywod deinamig, amrywiol gyda sgiliau gwych.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Sarah Sweeney, Swyddog Mentora