100 o Fenywod Cymreig

100 welsh women 2018

Dathliad o 100 o flynyddoedd ers i fenywod gael y bleidlais

Creodd RhCM Cymru a phanel o arbenigwyr y rhestr o 100 o Fenywod Cymreig i nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Roeddem am ddathlu’r cyfraniad mae’r 100 o fenywod hyn wedi’i wneud i’n bywyd cenedlaethol. Mae’r rhestr yn cynnwys 50 o ferched o’r gorffennol a gafodd effaith fawr ar fywyd Cymru a 50 o ferched ysbrydoledig sy’n siapio Cymru ar hyn o bryd.

Mae’n cynnwys gwleidyddion, swffragetiaid, ymgyrchwyr gwrth-gaethwasiaeth, hyrwyddwyr yr iaith Gymraeg, beirdd ac arloeswyr gwyddoniaeth a llawer mwy ond mae pob un wedi cael effaith sylweddol a pharhaol.

Bu RhCM Cymru hefyd yn gweithio gyda’r grŵp Monumental Welsh Women i ymgyrchu dros y cerflun cyntaf o fenyw o Gymru mewn gofod awyr agored yng Nghymru. Dewisodd panel o arbenigwyr bum menyw o restr 100 o Fenywod Cymreig i’w cyflwyno ar gyfer pleidlais gyhoeddus ar gyfer eu ‘Harwres Gudd’. Cyhoeddwyd mai Betty Campbell, y fenyw BME gyntaf i fod yn brifathrawes yng Nghymru, oedd yr enillydd ym mis Ionawr 2019 a byd cerflun ohoni’n cael ei godi yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Mae RhCM Cymru yn parhau i weithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod menywod yn gallu cymryd eu lle haeddiannol mewn hanes ledled Cymru a’u bod yn cael eu cydnabod yn iawn mewn enwau strydoedd, cerfluniau a gan Blatiau Piws.