Ymatebion ymgynghori a sesiynau briffio

Mae RhCM Cymru yn cyflwyno ymatebion ymgynghori  yn rheolaidd ar faterion allweddol i fenywod yng Nghymru i bwyllgorau Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, gan sicrhau bod lleisiau ein haelodau a lleisiau menywod yn cael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau.

Rydyn ni hefyd yn ysgrifennu nodiadau briffio ar gyfer Aelodau’r Cynulliad ac Aelodau Seneddol cyn pleidleisiau a dadleuon arwyddocaol.

 • Ar gyfer Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Ebrill 2018

  Ymchwiliad i Feichiogrwydd, Mamolaeth a Gwaith yng Nghymru

  Download PDF [276KB]
 • Holiadur ar gyfer Comisiwn y Cynulliad
  Ebrill 2018

  Creu Senedd i Gymru

  Download PDF [265KB]
 • Ar gyfer Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Ebrill 2018

  Cynigion cyllideb drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 elsh

  Download PDF [322KB]
 • Ar gyfer Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Medi 2018

  Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol

  Download PDF [364KB]
 • i Lywodraeth Cymru
  Ionawr 2019

  Cymunedau cysylltiedig: mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

  Download PDF [420KB]