Shelter Cymru

Ynghylch

Rydym ni’n helpu miloedd o bobl bob blwyddyn ledled Cymru sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng tai drwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol ar dai yn rhad ac am ddim. Pan fydd angen, rydym ni’n herio’n adeiladol ar ran pobl i sicrhau eu bod yn cael cymorth priodol ac i wella arferion a dysgu.

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel ac yn brwydro’n erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a chymdeithas.

Rydym ni’n gwneud hyn gydag ymgyrchoedd, cyngor a chymorth – a dydyn ni byth yn rhoi’r ffidil yn y to.

Credwn mai cartref yw popeth.