Cletwr

Ynghylch

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.
Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.