Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (IWD) yn cael ei gynnal yn flynyddol ar Fawrth 8fed. Mae’n ddiwrnod byd-eang sy’n dathlu cyflawniadau menywod. Yn ogystal â dathlu, mae’r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu ar gyfer cyflymu cynnydd tuag at gydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Mae IWD wedi digwydd ers ymhell dros ganrif, gyda’r cyfarfod ​cyntaf ym 1911. Heddiw, mae IWD yn perthyn i bob grŵp gyda’i gilydd ym mhobman.

Yma yng Nghymru, mae RhCM Cymru wrth galon dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Rydym yn curadu rhai digwyddiadau yn genedlaethol gan gyrraedd pob cwr o Gymru gyda dadleuon, perfformiadau neu arddangosfeydd ysbrydoledig.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021

Eleni, mae RhCM Cymru yn galw ar bob ysgol a grŵp ieuenctid i gofrestru i dderbyn ein pecyn cymorth Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021. Rydym am estyn allan i’r genhedlaeth nesaf o weithredwyr ifanc trwy gefnogi gweithgaredd mewn ysgolion o gwmpas Mawrth 8fed 2021. Bydd y pecyn cymorth yn cynnwys gweithgareddau sy’n addas ar gyfer dysgu yn y dosbarth neu ar-lein, ynghyd â dolenni i adnoddau pellach. Rydym am gefnogi o leiaf un ysgol ym mhob Awdurdod Lleol i ennill mwy o wybodaeth am gydraddoldeb rhywiol, rhywiaeth a’r menywod Cymreig anhygoel sydd wedi bod yn cyfrannu at ein bywydau yng Nghymru.

Athrawon ac arweinwyr ieuenctid, nodwch eich e-bost trwy’r ffurflen isod i dderbyn y pecyn cymorth yn syth i’ch mewnflwch ar ddechrau mis Chwefror.

Unrhyw gwestiynau? E-bostiwch iwd@wenwales.org.uk

I weld pecyn cymorth IWD 2020 y llynedd, cliciwch yma.

Edrychwch yn ôl ar ein digwyddiadau y llynedd.