Ymgynghorydd yn Eisiau – Byddwch yn rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched!

Friday November 20th, 2020
Poster that reads We Are Recruiting

Mae RhCM Cymru am benodi gweithiwr llawrydd i gyd-gynhyrchu, cynllunio, cyflawni a gwerthuso rhaglen gyffrous o ymgysylltu a digwyddiadau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched gydag ysgolion ledled Cymru. Rydym am sicrhau ein bod yn estyn allan i’r genhedlaeth nesaf o actifyddion ifanc drwy gefnogi gweithgareddau mewn ysgolion yn y cyfnod cyn 8 Mawrth 2021. Ein nod yw sicrhau bod o leiaf un ysgol ym mhob Awdurdod Lleol yn cymryd rhan.

 

Byddwch yn rhywun sy’n gallu cyfathrebu’n dda ac â brwdfrydedd sy’n rhannu ein gwerthoedd ac sydd â phrofiad o sicrhau bod pethau’n digwydd mewn ysgolion neu gynllunio gweithgarwch tebyg. Byddwch hefyd yn hapus yn paratoi pecyn cymorth oherwydd y byddwch yn cefnogi digwyddiadau ar-lein mewn ysgolion drwy weithdai, trafodaethau, gwasanaethau neu unrhyw weithgareddau y mae’r ysgolion yn penderfynu eu cynnal.

 

Byddwch yn meddu ar y nodweddion canlynol:

 • Yn ddeinamig a hunanysgogol
 • Yn gallu gweithio’n gyflym heb fawr o oruchwyliaeth
 • Yn ymrwymedig i ryngblethedd a Chymru heb unrhyw wahaniaethu ar sail rhyw
 • Yn ymwybodol o werthoedd RhCM: Cyfrifol, Penderfynol, Caredig

 

Bydd gennych brofiad o’r canlynol:

 • Gweithio gydag ysgolion neu bobl ifanc
 • Llwyddiant wrth drefnu digwyddiadau
 • Ysgogi pobl i gymryd rhan
 • Yn ddelfrydol, byddwch yn siaradwr Cymraeg.

 

Amodau a Thelerau

 • Oddeutu 25 o ddiwrnodau rhwng nawr a mis Mawrth 2021
 • Y gallu i ddechrau cyn gynted â phosib
 • Cyfradd: £250-£300 y dydd, gan ddibynnu ar brofiad

 

I gyflwyno cais:

 • Anfonwch eich CV a datganiad 250 o eiriau yn nodi’r rhesymau rydych yn berffaith am y swydd i admin@wenwales.org.uk
 • Dyddiad cau: Dydd Gwener 27 Tachwedd
 • Cyfweliadau Zoom ddydd Mawrth 1 Rhagfyr
 • Cwestiynau? E-bostiwch admin@wenwales.org.uk