Aelodaeth

Mae gan clymblaid RhCM Cymru dros 35,000 o gefnogwyr gwerthfawr sydd wedi ymrwymo i gefnogi’r frwydr dros Gymru sy’n rhydd o wahaniaethu rhwng y rhywiau. Mae cefnogwyr yn cynnwys elusennau, busnesau ac awdurdodau lleol yn ogystal ag unigolion sydd am weithio mewn clymblaid gyda ni i sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Pam ymuno â RhCM Cymru?

Ydych chi’n credu mewn:

 • atal trais yn erbyn menywod?
 • sicrhau cynrychiolaeth gyfartal ym mhob agwedd ar fywyd?
 • yr hawl gyfartal i iechyd?
 • cyllid teg i bawb?
 • gwaith gofal sy’n cael ei werthfawrogi a’i rannu?
 • Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang?

Yna ymunwch â ni, oherwydd gyda’n gilydd mewn clymblaid, gallwn wneud iddo ddigwydd.

Pan fyddwch yn ymuno, byddwch hefyd yn cael amrywiaeth eang o fuddiannau gwych sy’n eich cefnogi chi a’ch sefydliad a byddwn yn hyrwyddo eich gwaith.

Mae buddiannau aelodaeth yn cynnwys:

Cysylltu

 • Rhan o rwydwaith aelodaeth amrywiol a bywiog iawn lle gallwn eich cysylltu ag eraill, drwy ein digwyddiadau gwib-rwydweithio
 • Rhoi eich swyddi gwag, digwyddiadau a newyddion yn ein cylchlythyr misol
 • Cael eich rhestru fel aelod sefydliadol ar ein gwefan
 • Cyfle i fod yn bartner gyda ni ar ein hymgyrchoedd gwaith polisi

Dylanwadu

 • Cyfrannu’n uniongyrchol at ddylanwadu ar drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, llunio polisïau a’u rhoi ar waith

Cyngor a chefnogaeth

 • Derbyn ein cylchlythyr misol sy’n llawn o newyddion a digwyddiadau ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau
 • Mynediad at ein hadroddiadau a’n hymchwil yn ogystal â’n tîm arbenigol

Digwyddiadau

 • Cael blaenoriaeth i gadw lle mewn digwyddiadau a lansiadau
 • Gwahoddiad a phleidlais yn ein CCB blynyddol