Dod yn bartner corfforaethol

Rydym am weithio gyda chi

Yn WEN rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid corfforaethol i ddeall yr hyn rydych am ei gyflawni o’ch partneriaeth elusennol. Gall partneriaeth â ni, ym mha bynnag gapasiti sy’n gweithio i’ch busnes, fod yn brofiad boddhaus a gwerth chweil.

P’un a yw hynny’n golygu enwebu WEN fel elusen y flwyddyn, darparu mentor ar gyfer ein rhaglen fentora neu ddod yn aelod sefydliadol, rydym yn datblygu perthynas bwrpasol gyda chi a fydd yn canolbwyntio ar eich anghenion busnes.

Pam gweithio gyda ni?

  • Mae nawdd a rhoddion corfforaethol yn codi ymwybyddiaeth brand
  • Ysgogi eich rhaglen Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol gyda chyfleoedd gwirfoddoli a throsglwyddo sgiliau
  • Cynyddu ymgysylltiad a datblygiad sgiliau eich staff trwy godi arian a gweithgareddau adeiladu tîm
  • Cyfleoedd i elusennau’r flwyddyn, rhoddion mewn nwyddau a chymorth pro-bono

I gael rhagor o wybodaeth am bartneriaethau corfforaethol gyda WEN, cysylltwch ag admin@wenwales.org.uk.