FTWW: Fair Treatment for the Women of Wales

Ynghylch

Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) yw’r unig fudiad trydydd sector yng Nghymru sydd yn cael ei arwain gan gleifion ac sydd wedi ei ymroi yn gyfan i iechyd a chydraddoldeb merched. Rydym yn cefnogi, addysgu ac yn argymell merched yng Nghymru sydd yn dioddef o nifer o wahanol afiechydon ac sydd ddim yn derbyn triniaeth digonol na theg.