Rydym yn recriwtio!

Wednesday May 13th, 2020
Poster that reads We Are Recruiting

Mae RhCM Cymru am benodi Swyddog Cynnwys a Chyfathrebu deinamig ac ymrwymedig i ymuno â’n tîm cefnogol (Rhan-amser)

Mae’r rôl newydd sbon hon yn cynnwys cyfleu’r gwaith arloesol gwych y mae RhCM yn ei wneud a’i drawsnewid yn gynnwys diddorol, cyffrous ac atyniadol sy’n ein helpu i gyflawni’r newid mae ei angen i wneud Cymru’n genedl ffeministaidd. Boed yn llunio pennawd gwych, yn creu ffilm fer, yn dylunio graffigwaith cyfryngau cymdeithasol neu neges drydar sy’n creu effaith, byddwch yn barod i ddatblygu’n gwaith cyfathrebu a sicrhau bod ein polisi a’n gwaith dylanwadu wir yn taro deuddeg.

Bydd gennych rwydwaith cryf ac yn mwynhau cysylltu â’n haelodau a’n cefnogwyr amrywiol a datblygu’r gynghrair drwy estyn allan i gynulleidfaoedd newydd ledled Cymru.

Byddwch yn hynod hunan-gymhellol, yn gallu gweithio ar eich menter eich hun ac yn barod i ymuno â thîm sy’n perfformio’n uchel ond sy’n llawn hwyl a chefnogaeth o ffeministiaid sydd i gyd yn ymrwymedig i gyflawni’n strategaeth newydd.

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan ymgeiswyr Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) ac ymgeiswyr anabl oherwydd bod pobl BAME ac anabl wedi’u tangynrychioli ar ein staff ar hyn o bryd.

Siaradwr Cymraeg: Dymunol.

I gyflwyno cais, lawrlwythwch becyn swydd a ffurflen ddemograffig.

Dyddiad cau: Dydd Sul 7 Mehefin 2020, 1800
Cyfweliadau dros zoom: Dydd Mercher 10 Mehefin 2020
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y rôl, anfonwch ebost i admin@wenwales.org.uk