Rhwydwaith Rhywedd

Women's Rights CEDAW Senedd Lobbying

Fforwm polisi yw’r Rhwydwaith Rhywedd sy’n uno sefydliadau gwirfoddol ac eraill sy’n gweithio yng Nghymru sydd â diddordeb mewn hawliau menywod, megis academyddion, actifyddion a sefydliadau’n gweithio ar gydraddoldeb rhyw ynghyd â ffrydiau cydraddoldeb eraill.

Ariennir RhCM Cymru gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gynnal y Rhwydwaith Rhywedd, fel rhan o Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. Mae’r grŵp hwn yn cwrdd bob chwarter, a chaiff gwybodaeth ei dosbarthu i’r rhwydwaith yn wythnosol.

Ein nod yw cryfhau hawliau menywod a chydraddoldeb rhyw i’r holl ferched a menywod yng Nghymru.

Rydym yn llunio polisïau ar y cyd oherwydd gyda’n gilydd rydym yn cael mwy o effaith. Po fwyaf y sefydliadau sy’n galw am bolisi, y mwyaf tebygol ydyw i ddigwydd. Er enghraifft, mae Maniffesto’r Rhwydwaith Rhywedd ar gyfer etholiadau’r Senedd wedi cael ei gadarnhau gan 19 o aelodau’r Rhwydwaith Rhywedd.

I ddod yn aelod o’r Rhwydwaith Rhywedd, mae angen i chi fod yn aelod o RhCM Cymru – ymuno â ni yma. Unwaith y byddwch yn aelod o RhCM Cymru, e-bostiwch admin@wenwales.org.uk i ymuno â’r Rhwydwaith Rhywedd.

Rhwydwaith Rhywedd: Maniffestos ar gyfer Etholiadau’r Senedd 2021

Cyn etholiadau Senedd Cymru yn 2021, mae llawer o sefydliadau’r Trydydd Sector wedi llunio maniffestos yn argymell polisïau i bleidiau gwleidyddol. Os cânt eu mabwysiadau, byddant yn lleihau anghydraddoldeb ac yn helpu i gyflawni ein gweledigaeth i Gymru heb wahaniaethu ar sail rhyw. Mae’r sefydliadau hynny sy’n rhan o’n Rhwydwaith Rhywedd wedi cyhoeddi eu maniffestos isod.

Lluniwyd Maniffesto ar gyfer Cau’r Bwlch ar Anghydraddoldeb Rhywedd RhCM Cymru mewn partneriaeth ag aelodau’r Rhwydwaith Rhywedd, sy’n cynnwys sefydliadau’r Trydydd Sector, actifyddion ac academyddion sy’n gweithio ar gydraddoldeb rhyw ac sy’n datblygu hawliau menywod.

Darllenwch yn llawn yma: Maniffesto ar gyfer Cau’r Bwlch ar Anghydraddoldeb Rhywedd yng Nghymru

Mae modd gweld maniffestos sefydliadau aelod y Rhwydwaith Rhywedd yn nhrefn yr wyddor isod:

Anabledd Cymru:

‘Bring Us Our Rights: Disabled People’s Manifesto’ Maniffesto a maniffesto briefing

Chwarae Teg

‘Maniffesto ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol yng Nghymru’ Maniffesto a Mini Maniffesto

Cymorth i Ferched Cymru:

‘Creu Newid Sy’n Para: Blaenoriaethau Maniffesto Cymorth i Ferched Cymru ar gyfer Pleidiau Gwleidyddol Cymru 2021’ Maniffesto

Cynghrair Hil Cymru:

‘Ein Maniffesto dros Gymru Wrth-Hiliol’ Maniffesto a 10 Cam At Trio

Diverse Cymru:

‘Manifesto for a fair and equal Wales’ Manifesto

ERS Cymru: 

‘Maniffesto ar gyfer Democratiaeth Etholiad Senedd Cymru 2021’ Maniffesto

Ffederasiwn CenedlaetholSefydliad y Merched-Cymru:

‘Maniffesto ar gyferEtholiadau’r Senedd’ Maniffesto

FTWW: Triniaeth Deg i Ferched Cymru:

‘Maniffesto FTWW 2021: Rhoi Blaenoriaeth i Iechyd Menywod Cymru’ Cyflawn a Pump Eisiau

Oxfam Cymru:

‘Gwlad sy’n gofalu am bobl a’r blaned’ Maniffesto