Llysgenhadon

Mae ein llysgenhadon yn gefnogwyr proffil uchel sy’n arbennig o angerddol am ein gweledigaeth yn RhCM Cymru. Maen nhw’n helpu i ddyrchafu’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i Ddathlu, Cysylltu ac Ymgyrchu dros hawliau menywod yng Nghymru.

Rydym yn hynod falch o gael cyfrif y menywod ysbrydoledig hyn fel ein llysgenhadon.

 • Cofio Dilys Price, OBE

  Plymiwr awyr a sylfaenydd Touch Trust.

  Roeddem yn hynod drist i glywed am farwolaeth Dilys – ein Llysgennad a’n ffrind, ac un o’n 100 Menywod Cymreig. Cafodd Dilys effaith ddwys ar bawb y cyfarfu â nhw – fe llewyrchodd caredigrwydd a positifrwydd, a chyflawnodd gymaint yn ei bywyd. Roedd hi’n gefnogwr mawr o RhCM, i ni fel sefydliad ac i ni fel unigolion. Byddwn i gyd yn gweld ei eisiau yn fawr.

  Fe wnaeth Dilys Price, cyn-athrawes ac actifydd hawliau merched o Gaerdydd, wedi ei hadnabod fel “Daredevil Dilys”, ei naid parasiwt cyntaf yn 54 mlwydd oed, ar ôl dilyn ei breuddwyd i “ddawnsio yn yr awyr”, er i sawl un ddweud wrthi na fyddai hyn yn bosibl oherwydd ei rhyw a’i hoed.

  Fe wnaeth hi gwblhau mwy na 1,139 naid ar gyfer elusen, gan godi miloedd o bunnoedd ar gyfer elusennau ac ar hyn o bryd mae’n dal record byd Guinness fel y Plymiwr Awyr Benywaidd Hynaf.

  Yn ystod ei hamser fel athrawes, bu’n gweithio gydag ysgolion arbenigol i helpu plant mewn cadeiriau olwyn i gymryd rhan mewn chwaraeon a dawns ac ym 1996, sefydlodd hefyd Touch Trust o’i bwrdd cegin yng Nghaerdydd, a dyfodd yn fuan i fod yn ganolfan enwog ar gyfer addysg symud (o’r enw ‘therapi cyffwrdd’) ar gyfer pobl ag awtistiaeth, dementia ac anableddau difrifol.

 • Olwen Williams, OBE

  Ymgynghorydd meddygaeth genhedlol-wrinol/HIV

  Mae Olwen Williams, un o gefnogwyr ymrwymedig cydraddoldeb yng Nghymru, yn un o is-lywyddion Coleg Brenhinol y Ffisigwyr yng Nghymru, yn Llywydd Cymdeithas Brydeinig Iechyd Rhywiol a HIV ac yn gyn Is-Lywydd y Ffederasiwn Menywod Meddygol.

  Mae Olwen yn gweithio fel Meddyg Ymgynghorol mewn Meddygaeth Genhedlol-Wrinol a HIV, wedi’i lleoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Cymru. Mae hi hefyd wedi gweithredu fel cynghorydd i Lywodraeth Cymru a dyfarnwyd OBE iddi am ei gwasanaethau i feddygaeth yng Nghymru yn 2005 ac fe’i hetholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2017.